Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och bokstäver, Bornholmsmodellen

Skapad 2017-03-31 09:35 i Fyrisvallens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Beskriv VARFÖR vi ska göra:

Några av barnen kan läsa, läser gärna för kompisar. Det har blivit ett stort intresse för bokstäver i gruppen. Barnen undrar vad som står, hur man säger/ljudar bokstäverna. De samtalar och är nyfikna på språk.

Innehåll

Syfte och mål (Beskriv VAD)

 • Barnen ska få bekanta sig mer med bokstäverna. Vi kommer använda ett utforskande arbetssätt där barnens egna tankar och intresse kring bokstäver och läsning är i centrum.
 • Barnen ska själva få möjlighet att dokumentera sitt lärande.

Aktiviteter (HUR)

 • Använda oss av boken "Före Bornholmsmodellen"
 • Samtal: Både enskilt och i grupp, t.ex. vid promenad, lunch, samling
 • Skapande: tillverka bokstäver, hitta på egna rim och sagor.
 • Läsa och lyssna på böcker, mycket rim och ramsor

Dokumentation och uppföljning

Vi kommer på barnens lärlogg dokumentera det enskilda barnets lärande.

På gruppbloggen kommer vi blogga våra aktiviteter så att föräldrarna kan ta del av våra aktiviteter.

Personalblogg - dokumentera våra reflektioner om aktiviteterna för att driva arbetet framåt, kunna fånga vad vi lärt och vad vi ska tänka vidare på.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: