Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva bokrecension VT år 4

Skapad 2017-03-31 10:27 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Nu ska vi skriva en bokrecension för att träna oss i att återberätta innehållet i boken. Vi ska även och framföra vår egen åsikt om boken och hur det var att läsa den och vilka tankar vi fick när vi läste.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ut kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ut kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Du ska få träna på att skriva bokrecension.
 • Du ska få hjälp att utveckla ditt skrivande med hjälp av skrivprocesser. 
 • Du ska tränas i att använda värdeladdade ord på rätt ställe i recensionen.
 • Du ska få jobba med att skriva dina texter på ett korrekt sätt antingen för hand eller med hjälp av dator.
 • Du ska få undervisning i hur olika texter är uppbyggda och vilka de typiska dragen är för texter i olika genrer. 
 • Du ska få hjälp att bearbeta dina texter, själv och tillsammans med andra, och få återkoppling på det du skrivit så att du vet vad du kan utveckla.

Arbetssätt

 • Vi ska redovisa våran text muntligt i klassen.
 • Vi ska ha lärarledda lektioner där vi fokuserar på de specifika målen för den text vi ska skriva.
 • Vi ska hjälpa varandra i skrivprocesser. Vi ska ge respons på varandras texter och i ska bearbeta våra texter både språkligt, i innehåll och i form.
 • Vi ska läsa olika exempeltexter.
 • Vi ska samtala i helklass eller mindre grupper.

Bedömning

 • Du ska visa dina kunskaper under skrivprocessens gång.
 • Ditt skrivarbete kommer bedömas i sin helhet när du anser att du är klar med texten.

Uppgifter

 • Sportlovsminne - Vi skriver med känsla!

 • Sportlovsminnet - vi skriver med känsla!

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: