Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi åk 7 - lå 16/17

Skapad 2017-03-31 12:11 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad är det som gäller för att kunna laborera? Hur laborera man? Hur ser ämnenas minsta delar ut? Vad är pH?

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

...eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Vi kommer att jobba med dessa delar av det centrala innehållet:

 • partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark
 • vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, t ex i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde
 • några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt
 • processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt
 • aktuella samhällsfrågor som rör kemi
 • historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor
 • systematiska undersökningar, formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
 • separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen
 • dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
 • vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, t ex rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön
 • hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt
 • källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi

 Så här ska vi arbeta:

 • Genomgångar och diskussioner
 • Laborationer
 • Inhämta fakta via t ex, böcker och internet

Detta kommer att bedömas:

 • Hur du använder den fakta vi jobbar med
 • Hur du samtalar och diskuterar, och då driver diskussionen framåt/breddar den
 • Hur du planerar, genomför och drar slutsatser vid laborativt arbete
 • Hur du presenterar dina dokumentationer av laborativt arbete

 

 • Punkterna 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i kunskapskraven kommer att bedömas i detta arbetsområdet

 

 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: