Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-03-31 12:26 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 4 Svenska Bild Historia
Hur levde riddarna? Vad gjorde munkarna? När och hur kom pesten till Sverige? Vem var Heliga Birgitta? Hur levde man?

Innehåll

LPP  Medeltiden        År 4    Våren 2020        historia, svenska och bild

 

Mål enligt Lgr-11

Du ska utveckla din förmåga att

 • beskriva orsak och konsekvenser, se likheter och skillnader
 • samtala och diskutera händelser, redovisa dina kunskaper
 • lära dig nya ord och begrepp, använda dem i olika sammanhang
 • söka, samla, sortera och kritiskt granska information, tolka och värdera olika källor
 • läsa och förstå olika texter
 • skriva och bearbeta texter
 • tolka bilder

När du arbetat med medeltiden ska du

 • känna till hur Sverige och de nordiska länderna växte fram
 • känna till hur kristendomen påverkade olika grupper av människor
 • veta vem den heliga Birgitta var
 • veta hur pesten spreds och hur sjukdomar kunde botas
 • känna till vad ett kloster är
 • känna till de fyra stånden och veta hur de levde
 • känna till medeltidens lagar och straff
 • känna till betydelsefulla personer, viktiga händelser och begrepp

Undervisningen

Titta på faktafilmer, delta i gemensamma diskussioner och genomgångar. Läsa, anteckna och återberätta. Diskutera likheter och skillnader. Analysera bilder och texter. Diskutera, reflektera och samtala. Skriva olika texter.

Vi bedömer din förmåga att

 • redogöra för faktakunskap och använda begrepp
 • jämföra och redogöra för likheter och skillnader
 • söka och värdera information, skriva texter
 • diskutera i grupp runt händelser, bidra med egna åsikter
 • berätta om händelser och personer
 • reflektera hur det var att leva på medeltiden

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: