Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - värme och väder åk 7 lå 16/17

Skapad 2017-03-31 13:00 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad är egentligen värme? Hur uppstår väder? Hur vet man hur vädret ska bli i morgon? Varmfront och kallfront, vad är det? Hur ser vårt solsystem ut?

Innehåll

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sim förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att  granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Vi kommer att arbeta med dessa delar av det centrala innehållet:

 • väderfenomen och deras orsaker, hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser
 • fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar
 • partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur, hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen
 • aktuella samhällsfrågor som rör fysik
 • de fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet
 • systematiska undersökningar, formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
 • mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, t ex fart, tryck och effekt
 • sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier
 • dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
 • källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik

Så här ska vi arbeta:

 • genomgångar av begrepp och modeller
 • faktainhämtande via bok/internet
 • grupparbete där gruppen gör en väderprognos och redovisar för klassen

Detta kommer att bedömas:

 • hur man använder den fakta vi jobbar med
 • hur man deltar i samtal och diskussioner, samt för dem framåt/breddar dem
 • presentationen av väderprognosen, och hur man förklarar olika fenomen

 

 • i detta arbetsområdet kommer punkterna 1, 2, 3, 4 i kunskapskraven att bedömas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: