👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familj, skolan och rätten att få vara sig själv

Skapad 2017-03-31 13:10 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Hur kan en familj se ut? Har man olika roller i en familj? Borde det vara så? Varför går man i skolan? Vem bestämmer där? Är det viktigt med vänner? Hur är man en bra vän? Vad innebär mobbning? Hur kan man hjälpa en vän som är utsatt för mobbning eller som har det svårt hemma? Hur gör man om något inte fungerar hemma eller i skolan? Hur kan samhället hjälpa till? Allt detta och lite till ska vi diskutera och arbeta om i några veckor.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att reflektera över hur vi människor lever, hur vi påverkas och hur samhället och individer hela tiden förändras. Syftet är att fördjupa oss i skolans värld. Vi kommer också prata om när någonting inte fungerar hemma eller i skolan, och till vem man kan vända sig då.

Arbetssätt:

* Diskussioner i mindre grupper.
* Läsa texter och göra arbetsuppgifter på Clioonline.
* Gå igenom och arbeta med olika etiska begrepp.
* Samarbets- och värdegrundsövningar.

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbetsområde skall du kunna:

* resonera kring hur olika familjer kan se ut.
* resonera kring hur människor kan behandlas olika beroende på vilket kön de har.
* resonera kring vilka saker som påverkar vår identitet.
* ge exempel på vad det innebär att handla rätt och orätt i olika situationer.
* lösa ett etiskt dilemma och då kunna förklara och ge exempel/argument som underbygger din åsikt.
* vilka olika personer eller organisationer du kan vända dig till om du inte mår bra hemma eller i skolan.
* hur olika organ inom samhället samarbetar, t.ex. skola och socialtjänst.
* använda dig av de olika begreppen som vi arbetat med.

 

Såhär får du visa vad du kan:

* Vara aktiv i diskussioner och vid praktiska övningar.
* Genomföra arbetsuppgifterna på Clioonline.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6