Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2017-03-31 14:29 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap Svenska
I dagens samhälle får vi information från en mängd olika källor. Det gäller att veta hur man kan avgöra om källan är trovärdig, så att man inte blir lurad.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • ha diskussioner i par, liten grupp och helklass
 • titta på olika slags källor och jämföra samt värdera dem
 • arbeta med uppgifter kring källkritik
 • jämföra fakta och åsikter
 • arbeta med ord- och begrepp
 • ha fyrahörnsövning

Bedömning:

Du ska

 • känna till att det finns olika typer av källor
 • veta vad en förstahands- och andrahandskälla är
 • kunna skilja på fakta och åsikter

Du visar vad du lärt dig genom:

 • att delta i diskussioner och samtal
 • ditt aktiva deltagande både muntligt och skriftligt
 • att använda dig av olika ord och begrepp inom området

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6

Matriser

Sv Sh
Källkritik

------------>
--------------->
-------------->
Källor
skriftliga, muntliga, materiella, bilder och fotografier, filmer och tv-program
Jag är osäker på vad en källa är
Jag vet vad en källa är och känner till att det finns olika typer av källor
Jag känner till att det finns olika typer av källor och värderar vilken typ av källa som passar för min uppgift
Källor
Förstahandskällor Andrahandskällor
Jag är osäker på hur man skiljer på förstahands- och andrahandskällor.
Jag vet vilka som är förstahandskällor och vilka som är andrahandskällor.
Jag vet att det är bättre att välja någon förstahandskälla, för att informationen inte ska ha tolkats av någon annan.
Fakta eller åsikt?
Jag är osäker på vad som är fakta och vad som är åsikter.
Jag kan oftast förstå vad som är fakta och vad som är åsikter.
Jag kan förstå vad som är fakta och vad som är åsikter. Jag tänker på det när jag väljer ut information ur olika källor.
Nätsmart
Jag är osäker på hur jag ska hantera information på internet, sociala medier mm
Jag vet att jag ska vara källkritisk till information på internet, sociala medier mm
Jag vet hur jag kan göra för att ta reda på om information på internet, sociala medier mm är sanna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: