Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5: Geometri

Skapad 2017-03-31 14:41 i V Bodarna skola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Ämne: Matematik åk 5

Arbetsområde: Geometri

Konkreta mål:

Du ska:

 • kunna mäta och jämföra längder
 • kunna ange /se samband mellan olika enheter för längd
 • kunna använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer
 • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar
 • kunna egenskaper hos och namn på några polygoner
 • metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen inom området

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda de matematiska begreppen inom området
 • resonera kring hur begreppen hör ihop/ är kopplade till varandra och lösa uppgifter med dem
 • välja strategier för problemlösning i vardagliga situationer
 • välja lämpliga metoder för dina beräkningar 
 • förklara dina beräkningar med hjälp av bilder, symboler och mattespråket

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med uppgifterna i matteboken samt med beräkningar i vardagliga situationer.

Vi kommer även att använda kartboken som hjälp för att förstå begreppet skala.

Vi kommer att använda gradskivor för att mäta och jämföra olika vinklar.

Vi kommer att arbeta med begreppen inom området och gå igenom hur de relaterar till varandra (t ex olika längdenheter).

Vi kommer att träna på olika metoder som är lämpliga att använda vid beräkningar inom området (vi kan gå igenom principen till Pythagoras sats).

Vi kommer också ha, både enskilt och gemensamt, uppgifter med problemlösning och jämföra olika sätt att visa och lösa uppgifter på samt diskutera rimlighet i dessa lösningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: