Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 5: Vasatiden

Skapad 2017-03-31 15:30 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Historia Religionskunskap
Vasatiden markerar slutet för medeltiden i Sverige. Då styrs Sverige av Gustav Vasa och hans söner, där av namnet Vasa-tiden. Unionen med Danmark upphör och Sverige blir ett självständigt land. Kungen får större makt och Sverige blir ett arvsrike. Efter reformationen blir Sverige ett protestantiskt land.

Innehåll

Arbetsområde:

När vi arbetar med Vasatiden försöker vi hitta svar på t ex följande frågor: Varför valdes just Gustavs Vasas kröningsdatum till datum för Sveriges nationaldag? Varför kallas han i vissa källor för landsfader?  Vilken betydelse har han haft för det svenska samhället och hur har hans beslut påverkat vårt liv? Vad vet vi om hans liv? Vilka källor kan vi använda och kan man lita på dem? Vilken roll spelade hans söner i Sveriges historia?

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • berätta om Gustav Vasas liv och om hans betydelse för för det svenska samhället under hans levnadstid
 • berätta hur hans beslut har påverkat det nutida svenska samhället

 •  berätta vilken betydelse hans söners livsverk hade för det svenska samhället

 • berätta om vilka historiska källor kan användas i detta sammanhang och kunna resonera kring deras pålitlighet
 • göra jämförelser mellan Gustav Vasas tid och vår egen tid
 • känna till och förklara historiska begrepp som t ex arvrike, krönika, reformation, Stockholms blodbad, Vasaloppet, 

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att kunna

 • berätta om Gustav Vasas liv och om hans betydelse för för det svenska samhället under hans levnadstid
 • kunna berätta hur hans beslut har påverkat det nutida svenska samhället
 • kunna berätta vilken betydelse hans söners livsverk hade för det svenska samhället
 • kunna berätta om vilka historiska källor kan användas i detta sammanhang och kunna resonera kring deras pålitlighet
 • kunna beskriva och jämföra Gustav Vasas tid med vår egen tid
 • kunna förklara historiska begrepp t ex arvrike, krönika, reformation, Stockholms blodbad, Vasaloppet

 

 

 

Undervisning:

Vi kommer att läsa, samtala och se filmer om Gustav Vasa och hans söner och familj. Vi kommer att samtala om vilka historiska källor man har använt i sammanhanget och resonera kring deras pålitlighet. Du får skriva om Gustav Vasa och hans söners liv och betydelse för Sverige. Du får också en uppgift att berätta/skriva om  Gustav Vasas "tidsresa" till vår egen tid.

Uppgifter

 • Tänk om Gustav Vasa kom på besök...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: