Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speech: "I have a dream"

Skapad 2017-04-01 09:25 i Björkvallsskolan Uppsala
Under detta arbetsområde tränar du på din förmåga att prata inför en grupp eller inför klassen om ett valfritt ämne.
Grundskola 7 – 9 Engelska
"A speech should not just be a sharing of information, but a sharing of yourself." (Ralph Archbold) Att hålla tal är en konstform som kräver mycket träning. Det handlar inte bara om att stå och prata om något, utan talaren ska fånga sina åhörare. När man håller ett tal är det viktigt att tänka på kroppsspråk, röst och framför allt att vara väl förberedd. Konsten att tala, eller "retorik" som det också kallas, har alltid varit viktig för att kunna få med sig eller övertyga andra om det man tycker är viktigt. Att hålla ett riktigt bra tal är inte något man gör spontant utan något som kräver mycket förberedelse, eftertanke och bearbetning. Många kända tal har gått till historien, så som Martin Luther Jr:s tal "I have a dream" 1963, Nelson Mandelas tal i Cape Town 1990 eller 16-åriga Malala Yousafzais tal i FN 2013. Nu ska du hålla DITT tal. Se veckoplanering på bloggen för en mer detaljerad tidsplan.

Innehåll

Förmåga du arbetar med

Under detta område utvecklar du din förmåga att hålla en muntlig framställning. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att läsa och lyssna till olika tal för inspiration och analys. I analysen kommer vi att titta på hur tal byggs upp och framförs (retorik). Du ska sedan själv skriva ett tal där du talar om DIN dröm för framtiden. I talet ska du använda dig av olika språkliga företeelser för att levandegöra och betona det du vill säga.

Du ska också använda dig av olika retoriska grepp i byggandet och framförandet av ditt tal. Under arbetets gång arbetar vi med själv-och kamratbedömning där du både ger och får respons för att kunna förbättra ditt eget och kamraters tal.

 

 

Detta kommer att bedömas

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du:

 • formulerar dig och kommunicerar i tal och skrift med anpassning till mottagare, situation och syfte.

 • gör bearbetningar och förbättringar av egna och andras framställningar.

Bedömningen fokuseras på din förmåga att formulera dig i tal. Innehåll och struktur samt anpassning till syfte och mottagare. Utförandet av själva presentationen.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du

 

 • kunna identifiera och själv använda dig av olika retoriska grepp

 • kunna framföra ett tal där du berättar om – och försöker övertyga åhörarna om betydelsen av – din dröm för framtiden

 • kunna ge och ta emot respons för att därefter göra bearbetningar som förbättrar ditt och andras tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: