Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK Energi och effekt

Skapad 2017-04-01 10:15 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Fysik
Varför är det viktigt att förstå hur mycket energi du använder? Kunskap bidrar till hållbar utveckling

Innehåll

A. MÅL

Syfte

Genom undervisning i ämnet ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik och
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

B. OMRÅDESBESKRIVNING

 • Fysikaliskt arbete
 • Mekanisk energi och effekt
 • Elektrisk energi och effekt

C. HÄR FÅR DU BLAND ANNAT LÄRA DIG

 • hur enkla maskiner som hävstänger, lutande plan, spett, block och taljor fungerar samt hur de historiskt har använts för att bygga hus
 • vad som menas med arbete i fysikalisk mening
 • mekanikens gyllene regel
 • att energi är lagrat arbete
 • skillnaden mellan mekaniskt- och elektrisk effekt samt hur man räknar på detta i vardagliga sammanhang
 • hur elanvändningen har ökat i samhället och hur det påverkar miljön
 • hur vi kan minska vår elanvändning för att både spara pengar och bidra till en hållbar utveckling

Metod för att nå målen, några exempel

 • Vi kommer att arbeta med modeller, ha genomgång av teori och använda film som diskussionsunderlag.
 • Du kommer att få göra olika övningar och dokumentera.
 • Du kommer ta del av faktabaserad text i olika läromedel och se pedagogiska filmer.
 • Formativ bedömning till exempel i form av kamratrespons kommer vara ytterligare ett sätt för dig att lära.
 • Du kommer att kunna repetera med hjälp av övningsprov och en webbaserad applikation.

D. VISA LÄRANDE

Du kommer att få möjlighet vid olika övningar och skriftliga redovisningar att visa ditt lärande.

Läxor och prov

 • Vecka 14 kap. 9.1
 • Vecka 16 kap. 9.2
 • Vecka 17 kap. 9.3
 • Vecka 21 Prov kap. 9 onsdag 24/5

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: