Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI Syror och baser

Skapad 2017-04-01 11:47 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi
Här får du lära dig mer om syror och baser som finns i och utanför kroppen.

Innehåll

A. MÅL

Syfte

Genom undervisningen i ämnet ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi och
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

B. OMRÅDESBESKRIVNING

 • Syror och baser har olika pH
 • Syror lämnar ifrån sig vätejoner
 • Baser tar upp vätejoner
 • Från vinäger till supersyror

C. HÄR FÅR DU BLAND ANNAT LÄRA DIG

 • beskriva vilka konsekvenser ett förändrat pH-värde kan få för kemiska processer i kroppen och naturen
 • vilka kemiska egenskaper syror och baser har och hur vi använder dem i vår vardag
 • formulera kemiska modeller för syrors och basers egenskaper i ord och bild
 • att kemin är en vetenskap i utveckling och att den nya kunskapen påverkar människans levnadsvillkor

Metod för att nå målen, några exempel

 • Vi kommer att arbeta med modeller, ha genomgång av teori och använda film som diskussionsunderlag.
 • Du kommer få laborera, dokumentera och göra olika övningar.
 • Du kommer att få ta del av faktabaserad text i olika läromedel och se pedagogiska filmer.
 • Vi kommer bland annat använda oss av formativ bedömning.
 • Du kommer kunna repetera med hjälp av övningsprov och en webbaserad applikation.

D. VISA LÄRANDE

Du kommer få möjlighet vid laborationer, diskussioner samt vid muntliga och skriftliga redovisningar att visa ditt lärande.

Läxor och prov

 • Vecka 18 kap. 4.1 och 4.2
 • Vecka 19 kap. 4.3 och 4.4
 • Vecka 21 Prov kap. 4 onsdag 24/5 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: