Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5: Europa

Skapad 2017-04-01 23:54 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi Engelska Svenska
Nu åker vi på expedition Europa! Du får göra flera rundturer i Europa med boken Expedition Europa och följa med på äventyret i filmen Geografens testamente. Du får också göra spännande tidsresor när du läser boken Fröken Europa. Du får träna din engelska när vi tittar på filmer om västra Europa.

Innehåll

Arbetsområde:

I arbetsområdet Europa kommer du att får göra resor runt i Europas länder. Du kommer att lära dig namn och läge på länder, städer, vattenområden, floder, bergkedjor och sevärdheter.  Du får öva din förmåga att beskriva, jämföra, resonera och dra slutsatser. Kartboken kommer att bli din vän på resan. Under resans gång får du välja ett land som du vill berätta mer om.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna

 • beskriva t. ex. olika livsmiljöer, natur- och kulturlandskap och hur befolkningen är fördelad
 • använda geografins begrepp i dina beskrivningar
 • använda olika kartor till hjälp i ditt arbete
 • jämföra t. ex. klimat i de olika länderna 
 • resonera t.ex. hur klimatet eller andra naturförhållanden har påverkat människors sätt att leva
 • se samband 
 • dra slutsatser
 • berätta om några historiska händelser t.ex. med hjälp av boken fröken Europa och andra källor
 • skriva en text där du visar dessa förmågor
 • skapa en presentation om ett land i Europa

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • beskriva t. ex. olika livsmiljöer, natur- och kulturlandskap och hur befolkningen är fördelad
 • använda geografins begrepp i dina beskrivningar
 • använda olika kartor till hjälp i ditt arbete
 • jämföra t. ex. klimat i de olika länderna 
 • resonera t.ex. hur klimatet eller andra naturförhållanden har påverkat människors sätt att leva
 • se samband
 • dra slutsatser
 • berätta om några historiska händelser 
 • skriva en text där du visar att du kan använda ovanstående förmågor
 • skapa och genomföra en presentation om ett land i Europa

 

 

Undervisning:

 Vi kommer att arbeta med uppgifter i boken Expedition Europa som vi kompletterar med kartor och kartuppgifter. Vi använder också faktatexter om Europa både på svenska och engelska och samtalar om innehållet i dessa. Dessa texter handlar om natur- och kulturlandskap, klimat, havet, historia, kända personer, språk, EU, befolkning och innehåller många geografiska begrepp.

Vi kommer att se filmen Geografens testamente som eleverna har önskat och vi kommer att göra skönlitterära historiska tidsresor i boken Fröken Europa. Eleverna får skriva en text om Medelhavsområdet då de får möjligheten att göra jämförelser och resonera kring klimatförhållanden och vegetation och djurlivet och till slut välja sitt favoritland som de vill berätta om.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Mitt favoritland i Europa/Det här är ett land som jag vill veta mer om

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: