Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristna kyrkor Gustav, vecka 13-18

Skapad 2017-04-02 08:16 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete med de tre olika inriktningarna i kristendomen
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Religion är så mycket mer än bara kristendom och olika religösa inriktningar. I det här ämnesområdet kommer du att bekanta dig mer med kristendomens olika inriktningar men också lära dig mer om etik.

Innehåll

 

Arbetsprocess

Du kommer att tillägna dig kunskap genom följande sätt:

 • Studiebesök
 • Genomgångar
 • Filmer 
 • Diskussioner
 • Eget arbete i Fokus-boken med läsning och svara på frågor 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  E 9
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  E 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  E 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: