Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesprov Matematik åk 3 2017

Skapad 2017-04-02 09:59 i Sandarne skola Söderhamn
En översikt över resultaten från ämnesprovet i matematik för åk 3, vårterminen 2016
Grundskola 3 Matematik
Resultat för ämnesprov i matematik, åk 3 2017.

Innehåll

Här redovisas resultat från ämnesproven i matematik för åk 3, VT 2017.

N = Nått kravnivån, EN = Ej nått kravnivån.

Matriser

Ma
Ämnesprov Matematik åk 3

Ej uppnått kravnivån
Uppnått kravnivån
Delprov A
Sannolikhet och statistik
Avser att pröva elevens förmåga att lösa problem, använda matematiska begrepp, kommunicera och resonera matematik muntligt. Kravnivå: minst tre av fyra kriterier uppfyllda
Delprov B
Algebra
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om mönster i talföljder och geometriska mönster Kravnivå: 8/12 p
Delprov C
Taluppfattning och tals användning
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten samt att lösa enkla problem. Kravnivå: 9/14 p
Delprov D
Taluppfattning och tals användning
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om positionssystemet Kravnivå: 10/14
Delprov E
Taluppfattning och tals användning, samt samband och förändring
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper i att lösa enkla problem. Kravnivå: 8/13 p
Delprov F1
Geometri
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om mätning, jämförelse och uppskattning av längd, omkrets, och area samt naturliga tals inbördes relation. Kravnivå: 6/9 p
Delprov F2
Taluppfattning och tals användning. Skriftliga räknemetoder.
Avser att pröva elevens förmåga att välja och använda skriftliga räknemetoder. Kravnivå: 8/12 p
Delprov G1
Taluppfattning och tals användning Algebra
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om centrala metoder för beräkning med naturliga tal vid överslagsräkning. Kravnivå: 6/8 p
Delprov G2
Taluppfattning och tals användning Algebra
Avser att pröva elevens grundläggande kunskaper om huvudräkning och likhetstecknets betydelse. Kravnivå: 9/12 p
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: