Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi undersöker talen upp till 1000

Skapad 2017-04-02 12:15 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 2 – 3 Matematik
Nu närmar vi oss de högre talen...

Innehåll

Mål

Under arbetets gång ska du:

*utveckla dina kunskaper inom talområdet 0-1000

* lära dig att skriva tresiffriga tal

* bli säkrare på positionssystemet med enheterna ental, tiotal och hundratal.

*lära dig att räkna med pengar upp till 1000 kr 

*lära dig talföljder upp till 1000.

* kunna skriva olika namn för talet 1000

* kunna addera och subtrahera med tal upp till 1000

*bli mer medveten om dina räknestrategier

 

 Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med att utveckla vår taluppfattning och  våra kunskaper kring addition och subtraktion i talområdet 0-1000. 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att använda oss av laborativt material. Dels ostrukturerat plockmaterial men även positionsplattor, tiobasmaterial och pengar. 

Vi kommer att arbeta  med laborativa övningar, i matteboken och spela spel. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Kontinuerlig bedömning under hela arbetet. 
I slutet av arbetsområdet genomför vi en diagnos för att se vad du lärt dig och vad du behöver träna mer på. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: