Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Teknik vt 2017

Skapad 2017-04-02 13:20 i Långavekaskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Teknik
Tema teknik Lgr11 sid 278 "Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt."

Innehåll

Syfte - förmågo r och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmåga
 • Utarbeta förslag till lösningar
 • Kunskaper
 • Hållfasta konstruktioner
 • Använda elkomponenter för att skapa rörelse
 • Följa ritningar och instruktioner
 • Lösa tekniska problem

Bedömning - vad och hur

 • Vad
 • Beskriva hållfastheten
 • Genomförandet av konstruktionsarbetet
 • arbetsprocessen
 • Dokumenterade skisser 
 • Hur
 • Lärare bedömer kontinuerligt ditt arbete, huruvida du omprövar idéer, dokumenterar med skisser.

Undervisning och arbetsformer

 • Undervisning
 • Hållfasthet - bygga en bro
 • elkomponenter för att skapa rörelse -bygga en muggrobot
 • tillverka ett fotbollsspel
 • följa instruktioner och ritningar
 • rita skisser
 • utarbeta förslag på lösningar
 • Arbetsformer
 • diskutera- samtal om begreppen och lösa problem
 • Dokumentation - skisser
 • Arbete i grupp (kollaborativt lärande)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: