Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassråd

Skapad 2017-04-02 18:10 i Nolskolan Ale
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Klassrådet är skoldemokratins gräsrotsnivå. Det gemensamma mötet är den enda tiden då alla elever aktivt får vara med och påverka skolan. Klassrådet är också en förutsättning för att resten av skoldemokratin ska fungera.

Innehåll

Syftet med klassrådet:

- Att du ska lära dig ta del av en demokratisk process som klassrådet är.

- Att göra elevinflytande synligt, det betyder att du kan påverka skolan om du kan och vill.

Det här kommer du få lära dig mer om:

- Hur olika demokratiska processer och valprocesser fungerar.

- Hur ett möte går till och vad en dagordning är.

- Föra gruppens talan i skolans elevråd.

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

- Delta och leda ett klassråd.

- Vara trygg med att argumentera för din ståndpunkt.

Så här kommer klassråden vara utformade:

- En stående dagordning med givna punkter.

- Ordföranden styr mötet och fördelar ordet.

- Sekreterarna dokumenterar det som sägs.

- Du som deltagare följer ordförandenas regler och former för ett klassråd.

- Samtliga deltagare ska få komma till tals.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
    Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: