Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och ämnen i vår omgivning

Skapad 2017-04-02 18:11 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Svenska Biologi Kemi Fysik
Vi ser oss omkring, vad är det vi ser?

Innehåll

Material och ämnen i vår omgivning

Med kunskaper om naturen och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

 

Syfte i ämnena biologi, kemi och fysik:

Undervisningen i ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska, kemiska och biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka naturen och omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer, naturen och materiens egenskaper och uppbyggnad samt utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins, kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

 

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. . Genom undervisningen i ämnena biologi, kemi och fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi, kemi och fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk, ekologisk hållbarhet, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, kemi, fysik, och
 • använda biologins, kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället.

   

   

  Material och ämnen i vår omgivning

  • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

   

  Metoder och dokumentation:

  Vi ska genom att söka information på nätet, göra egna naturvetenskapliga undersökningar samt dokumentera i egen text och bild, söka kunskap om vilka vanliga material vi har omkring oss i vardagen. Vi följer de olika materialen från början till slut och ser hur de tillverkas, deras utseende, vilka egenskaper de har och till slut då de ska kasseras och hamna i källsorteringen. De material vi tittar på är t.ex. trä, olika sorters plast, metall, några vanliga kemikalier mm. Vi kommer också att besöka en närliggande sopstation.

   

  Bedömning:

  Vi kommer att bedöma vad och hur du dokumenterar, samarbetar och hur du deltar i gemensamma diskussioner och samtal inom ämnet.

   

  Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 i ämnena biologi, kemi och fysik:

  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Fy  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Ke  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: