Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellen

Skapad 2017-04-02 19:32 i Ärentunaskolan Uppsala
Vi kommer att arbeta med novellen som genre. Vi går igenom typiska drag, uppbyggnad samt läser olika noveller.
Grundskola 9 Svenska

"Noveller är små fönster in till andra världar och andra tankar och andra drömmar. De är resor du kan göra till andra sidan av universum och ändå vara tillbaka vid middagstid".

 

Välkomna in i novellernas förtrollande värld. Ordet novell kommer ursprungligen från italienskans ord för nyhet - novella. På 1300-talet använde författaren Giovanni Boccaccio ordet för första gången i sin nya betydelse - kort berättelse.

Innehåll

Arbetsgång

Vi kommer att läsa och diskutera noveller, gå igenom typiska drag för genren samt avsluta arbetet med att du ska skriva din egen novell.

Vi läser och diskuterar i mindre grupper samt helklass.
Föreläsningar.
Planering och respons på ditt utkast.

Inlämning av din egen novell.

Syfte

Efter avslutat arbete kommer du att ha utvecklat följande:

Centralt innehåll

Uppgifter

 • Novellen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska novellmatris (årskurs 7-9)

E
C
A
Förmåga att visa läsförståelse
Göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Förmåga att tolka och föra resonemang om budskap i olika verk
Kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
Kan tolka och föra utvecklade och relativt väl utvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
Kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Förmåga att resonera om verk och koppla till upphovsman, historiskt och kulturellt sammanhang
Föra enkla resonemang Dra till viss del underbyggda slutsatser
Föra utvecklade resonemang Dra relativt väl underbyggda slutsatser
Föra välutvecklade och nyanserade resonemang Dra väl underbyggda slutsatser

Skriva

E
C
A
Förmåga att anpassa till texttyp
Texten fungerar i huvudsak som en novell
Texten fungerar relativt väl som en novell
Texten fungerar väl som en novell
Förmåga att skriva med språklig variation
Skriva med viss språklig variation
Skriva med relativt god språklig variation
Skriva med god språklig variation
Förmåga att skriva med enkel textbindning
Skriva med enkel textbindning
Skriva med utvecklad textbindning
Skriva med utvecklad textbindning
Förmåga att skriva med fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Skriva med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Skriva med relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och struktur
Skriva med väl fungerande anpassning till språkliga normer och struktur
Förmåga att skriva gestaltande beskrivningar
Skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Skriva berättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Skriva berättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Förmåga att bygga en berättelse
Innehåller dramaturgi med enkel uppbyggnad
Innehåller dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
Innehåller dramaturgi med komplex uppbyggnad
Förmåga att ge respons
Ger enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Ger välutvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Ger välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Förmåga att använda respons
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt,
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt

Tala

E
C
A
Förmåga att samtala och diskutera
Kan med enkla och till viss del underbyggda argument till viss del för samtal och diskussioner framåt
Kan med utvecklade och relativt väl underbyggda argument föra samtal och diskussioner framåt
Kan med välutvecklade och väl underbyggda argument föra samtalen och diskussioner framåt och fördjupa och bredda dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: