Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och växtlighet VT-17

Skapad 2017-04-02 19:46 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte och förmågor

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen och
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Konkretiserade mål:

 • Du ska kunna förklara för geografiämnet viktiga begrepp.
 • Du ska kunna förklara orsaker och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar.
 • Du ska kunna resonera om konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.

Upplägg:

Du kommer att:

 • Få lyssna och anteckna vid genomgångar
 • Få läsa och svara på frågor i din lärobok
 • Få se väl valda filmer.

Slutuppgift:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper vid:

 • våra genomgångar
 • under lektionerna med arbetet med frågorna i boken
 • ett skriftligt prov

Bedömning:

Du kommer att bedömas på:

 • din förmåga att använda dig av geografiska begrepp.
 • din förmåga att resonera om orsaker och konsekvenser om klimat, vegetation och klimatförändringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: