Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2B

Skapad 2017-04-02 21:28 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Du kommer att få lära dig mer om klockan, multiplikation, talen 0-1000, geometriska figurer, uppställningar vid addition och subtraktion.
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att få lära dig mer om klockan, multiplikation, talen 0-1000, geometriska figurer, uppställningar vid addition och subtraktion.

Innehåll

 

Det här ska vi lära:

Här nedan presenteras områden som tas upp i undervisningen i matematik under vårterminen 2017:

Naturliga tal 0-1000.
Större än och mindre än.
Positionssystemet med ental, tiotal och hundratal.
Tolka textuppgifter och välja räknesätt.
Addition, huvudräkning och uppställning
Subtraktion, huvudräkning och uppställning 
Multiplikation med 2, 3, 4, 5 och 10
Samband mellan addition och multiplikation
Klockan hel, halv och kvart i och kvart över.
Rimlighet vid beräkningar samt uppskatta. 
Talmönster.
Geometriska objekt, vinklar.
Mäta längd, vikt och volym. 
Problemlösning.

Så här ska vi jobba:

Vi har gemensamma genomgångar där vi tittar på bilder och arbetar tillsammans på tavlan.

Vi arbetar i matteboken.

VI färdighetstränar på arbetsblad/mini whiteboardtavlor

 

Såhär ska du få visa:

I slutet av varje kapitel finns utvärdering som visar vad du lärt dig.

Vi kommer även genomföra provtillfällen under arbetets gång.

Vi kommer ha diagnoser löpande under terminen.

Du är aktiv på genomgångar och använder lektionstiden på rätt sätt.

 

Matriser

Ma
Matematik Favorit 2b

Matris för Matematik vt 2015

Här nedan kan man utläsa var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling utifrån lärarens bedömning.
Du är på väg mot godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper.
<, > eller =
Större än och mindre än inom talområdet 0-1000
Du kan med stöd bedöma storleksförhållanden och använda symbolerna < > =
Du kan bedöma tals storleksförhållanden och använda symbolerna < > =
Hundratal, tiotal och ental
Positionssystemet med hundratal, tiotal och ental.
Du är osäker på vad som är hundratal, tiotal och ental.
Du är säker på hundratal, tiotal och ental.
Huvudräkning
Addition och subtraktion
Du kan med stöd räkna ut enkla uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-1000.
Du kan till viss del självständigt räkna ut uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-1000.
Du kan självständigt räkna ut uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-1000.
Uppställning
Addition
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 men du är fortfarande osäker på minnessiffra.
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 och är oftast säker på minnessiffra.
Du kan med säkerhet räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 och använder minnessiffran på rätt sätt.
Uppställning
Subtraktion
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 men du är fortfarande osäker på växling.
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 och är oftast säker på växling.
Du kan med säkerhet räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 och växlar på rätt sätt.
Multiplikation
Du kan med stöd rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 Du kan med bildstöd räkna ut enkla multiplikationer.
Du kan rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 Du kan med bildstöd och utan, räkna ut enkla multiplikationer.
Du kan rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 och har börjat lära dig även andra tabeller. Du kan utan bildstöd räkna ut enkla multiplikationer ur tabellerna 1, 2, 3, 4, 5, och 10.
Samband
Se samband mellan addition och multiplikation
Du kan med stöd räkna uppgifter med både addition och multiplikation med hjälp av bild.
Du kan med bildstöd räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation på egen hand.
Du kan räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation utan bildstöd.
Välja räknesätt
Tolka textuppgifter och välja passande räknesätt.
Du kan med stöd läsa och välja räknesätt.
Du kan självständigt läsa och behöver ibland stöd att välja räknesätt.
Du kan självständigt läsa och välja räknesätt.
Klockan
Du kan hel och halvtimmar och är på gång att lära dig om kvartar.
Du kan hel och halvtimmar, kvart i och kvart över och är på gång att lära dig mer.
Du kan den analoga klockan. Du kan både avläsa klockan och själv rita visare på rätt plats efter givna klockslag.
Talmönster
Du kan med stöd uppfatta och fortsätta talmönster.
Du kan oftast uppfatta och fortsätta talmönster.
Du kan med säkerhet uppfatta och fortsätta talmönster.
Geometriska objekt
Vinkel, sida och hörn
Du är osäker på skillnaden mellan vinkel, sida och hörn.
Du kan särskilja vinkel, sida och hörn.
Geometriska objekt
Namn och egenskaper.
Du kan namnge några geometriska objekt samt beskriva några skillnader och samband mellan objekten på ett enkelt sätt.
Du kan namnge flera geometriska objekt samt beskriva några skillnader och samband mellan objekten.
Du kan namnge flera geometriska objekt samt beskriva skillnader och samband mellan objekten på ett utvecklat sätt.
Enheter
Längd 1000m=1km Vikt 1000g=1kg Volym 10dl=1l
Du kan med hjälp omvandla och räkna med olika enheter.
Du kan oftast omvandla och räkna med olika enheter.
Du kan med säkerhet omvandla och räkna med olika enheter.
Problemlösing
Du kan med hjälp välja strategier för att lösa ett problem.
Du kan självständigt välja strategier för att lösa ett problem.
Du kan självständigt välja strategier för att lösa ett problem. Du kan även diskutera och argumentera för vald strategi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: