Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referatskrivning

Skapad 2017-04-03 08:18 i Österslättsskolan Karlshamn
Referatskrivande
Grundskola 7 – 8 Svenska som andraspråk Svenska
Under cirka 2 veckor kommer vi att arbeta med vad som är typiskt för ett referat, hur man går till väga när man skriver ett referat samt skriver ett eget referat på en av läraren utvald text. Att referera betyder att kort återge något utan att lägga till personliga åsikter. Ett referat är ett sammandrag av det viktigaste i en eller flera texter. Man kan också referera radioprogram, filmer och idrottsevenemang. Referattekniken kan du exempelvis använda när du skriver en faktauppsats eller ett reportage.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad?

Ditt inlämnade referat, se kunskapskraven nedan

Hur?

Omdöme muntligt under lektionstid

Undervisning och arbetsformer

Genomgång hur man går till väga när man gör ett referat och vad som utmärker ett referat

Exempeltext/-er

Skriva ett eget referat

 

Instruktioner på Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris SV & SVA åk 7-9

Rubrik 1

Når ej målen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1 och 3
1 och 3. formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med mycket god språklig variation, väl utvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: