Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering, likabehandlingsarbete, Humlan, röd grupp VT17

Skapad 2017-04-03 10:00 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planering utifrån likabehandlingsarbete, respekt, empati och etik.

Innehåll

Var är vi?

Under höstterminen koncentrerade vi oss på att få en fungerande grupp där alla får känna sig lika värdefulla. Detta arbete fortsätter som en grund i verksamheten hela läsåret. Just nu har vi ett par barn som testar gränser extra mycket. Hur mycket kan jag bestämma och styra över de andra barnen? Över de vuxna?

Vi arbetar med att vara tydliga i vardagen med våra rutiner och gemensamma förhållningsregler.

Från februari till mars såg vi på avsnitt ur serien Ugglan och kompisproblemet från UR. Vi diskuterade filmerna kort efteråt, och fortsatte reflektera/återkoppla under veckan.

Under vårterminen har vi börjat att arbeta med ett material från Djurskyddet Sverige: Mini REDE. (Respekt Empati Djur Etik). Tanken är att genom barnens intresse för djur ge dem tillfällen att diskutera just respekt, empati och etik på en nivå anpassad för förskolebarn. Vår förhoppning är att barnen på så vis skall kunna utveckla sin empatiska förmåga ytterligare. Vi ser att arbetet med det nya materialet tagits väl  emot av barnen och att det går hand i hand med vårt fokus på djur i vår närmiljö.

Vart ska vi?

Vi vill ge möjlighet för alla barn i gruppen att utveckla ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt gentemot djur, människor och natur.

Vi låter barnen träna på turtagning, ger dem förutsättningar att öka sin förmåga att släppa fram, lyssna på varandra och inte störa när en kompis berättar något.

 

 

Hur gör vi?

Vi använder oss av materialet REDE. http://www.rede.se/

På barnens initiativ lär vi oss även mer om olika däggdjur och fåglar i vår närmiljö.

Vi tränar turtagning i vardagen, till exempel vid samlingar och vid matbordet men även i pedagogledda lekar.

 Vi diskuterar med barnen om vad som är ok och inte samt om vikten av att lyssna på och släppa fram sina kompisar. Vi poängterar att alla barn i gruppen är kompisar och lika viktiga. Alla kan inte leka tillsammans hela tiden och ibland händer det saker. Man kan bli arga på varandra, men det betyder inte att man slutar vara kompisar. Något annat vi återkommer till i diskussioner med barnen är att alla kan göra misstag och dumma saker, men att det inte betyder att den personen ÄR dum. ( Det blev fel/dumt: Hur ska vi göra för att rätta till?) Vi stöttar barnen att hjälpa till att påminna varandra om hur bra kompisar gör.

Vi tränar empati/diskuterar utifrån sagor och berättelser vid högläsningstillfällen under veckan. Dessa sker ibland på samlingen men oftast med en mindre grupp barn åt gången.

Kopplingar till läroplanen

 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: