Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samerna

Skapad 2017-04-03 10:02 i Harbo skola Heby
PP om minoritetsfolket samer, deras levnadsförhållanden, kultur och religion.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi Religionskunskap Historia Svenska
Vi lär oss om samerna, ett av våra minoritetsfolk.

Innehåll

Mål: Att få kunskap om samerna och deras kultur.

Vilket innebär:
Att du får kunskap om minoritetsfolket samer.                                            

Att du får veta hur samerna bor och lever.                                  

Att du får kunskap om deras kultur, religion och historia.                    

Att du förstår vilka förutsättningar samerna har och har haft i det svenska samhället.

 

Vi ska :
Läsa faktatexter och svara på frågor.
Titta på film och diskutera.
Lyssna på äldre samiska sagor.                                              


Detta kommer vi att bedöma:
Att du känner till var samerna är bosatta och deras förutsättningar och rättigheter.
Att du känner till något om samisk religion, kultur och historia.
Att du är med i samtal och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6

Matriser

Hi Re Sv Sh Ge
Samerna

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Samernas historia
Samerna var i början nomader (kringflyttande folk utan fast bostad) och bodde i kåtor. De kom till Sverige på jägarstenåldern och räknas till Sveriges urbefolkning. De bosatte sig i norra Sverige, norra Norge, norra Finland och nordvästra Ryssland. Deras land hette Sapmi.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Jag har grundläggande kunskaper om samernas historia.
Jag goda kunskaper om samernas historia.
Samernas religion
Samerna tror inte på en Gud, utan lever i närheten till naturen. De tror att allt i naturen har en själ. Människan har två själar en kroppssjäl och en frisjäl. Samerna lever i närhet till naturen och tror att allt de lyckas fånga i jakt är en gåva från naturen. Det var viktigt att begrava djurbenen på samma sätt som de suttit ihop när djuret levde. Samerna hade en medicinman, som kallades Nåjd.
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Jag har grundläggande kunskaper om samernas religion.
Jag har goda kunskaper om samernas religion.
Samernas kultur
Samerna har en egen flagga och ett eget språk. Språket kallas samiska och är släkt med finskan. Samerna hade ett eget land som hette Sapmi och har därför en egen nationaldag. Samerna har traditionella folkdräkter, som de använder vid högtider. De bodde tidigare i kåtor, men De flesta bor idag i vanliga hus. Många samerna lever i närheten till naturen tillsammans med sina renar. Många livnär sig på sina renar genom att sälja renkött och renskinn.
 • Ge  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Re  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Jag har grundläggande kunskaper om samernas kultur.
Jag har goda kunskaper om samernas kultur.
Samernas rättigheter
Samerna är ett minoritetsfolk, vilket innebär att det inte finns så många kvar av dem. De har därför särskilda rättigheter. De har rätten att lära sig sitt språk samiska i skolan. De är även de enda i Sverige som har rätt att äga renar. De har sin egna flagga och sin egen nationaldag.
 • Sh
 • Sh  4-6
Jag har grundläggande kunskaper om samernas rättigheter.
Jag har goda kunskaper om samernas rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: