Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7, section 3 - Food

Skapad 2017-04-03 11:48 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
I det här arbetsområdet ska vi läsa och prata om mat och saker som har med mat att göra - t.ex. snabbmat, att beställa mat på restaurang, bordsskick, saker man har i köket. Vi kommer även titta på recept samt läsa och diskutera hur olika matkulturer ser ut.

Innehåll

Mål - vad ska du kunna?

Målet när vi är färdiga med Food-section är att du ska:

 • Kunna prata och skriva om mat du gillar och inte gillar
 • Kunna prata och skriva om saker man använder i köket
 • Kunna beställa mat på restaurang
 • Veta om artiga fraser man kan använda vid matbordet
 • Förstå folk när de pratar om mat och saker man använder i köket
 • Förstå grammatiken du har studerat och kunna använda den i tal och skrift: frågor med do/does, frågor med did, substantiv i plural, genitiv – ägandeformer

Undervisningens innehåll

I undervisningen kommer vi att jobba med 

 • Ord för mat och dryck, snabbmat och saker i köket
 • Ord och uttryck för att laga mat
 • Ord och uttryck för artigt samtal vid matbordet
 • Hur man pratar om mat man gillar och inte gillar
 • Nyheter
 • Grammatik:
  • Frågor med do/does
  • Frågor med did
  • Substantiv i plural
  • Genitiv – ägandeformer

Förmågor du får utveckla:

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Hur får du visa dina kunskaper?

Du kommer få chans att visa vad du lär dig genom att:

 • Använda dig av ordförrådet du lär dig vid olika skriftliga och muntliga uppgifter, t.ex. genom att:
  • dramatisera ett restaurangbesök
  • diskutera matkultur – både egen, i Sverige allmänt samt för människor i engelsktalande länder
  • läxförhör
 • Läsa och muntligt diskutera texterna som hör till området, t.ex. temat snabbmat, recept, bordsskick

Uppgifter

 • Homework words Section Food

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapsöversikt engelska 7-9

Eleven kan...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
i talad engelska i måttligt tempo förstå (det huvudsakliga innehållet och uppfatta)…
(…)tydliga detaljer
(…)väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
i lättillgängliga texter i olika genrer förstå (det huvudsakliga innehållet och uppfatta)…
(…)tydliga detaljer
(…)väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig… … till syfte, mottagare och situation
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning
tydligt och med flyt samt med viss anpassning
dessutom välja och använda sig av… … löser problem i och förbättrar interaktionen
i huvudsak fungerande strategier som i viss mån
fungerande strategier som
väl fungerande strategier som …och för den framåt på ett konstruktivt sätt
diskutera… några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och då också göra… jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
översiktligt enkla
utförligt välutvecklade
utförligt och nyanserat välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: