Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden: Gustav, Kristina, Axel, Gustav, Karl, Karl, Gustav

Skapad 2017-04-03 12:11 i Harbo skola Heby
Här är en pedagogisk planering som täcker en väldigt lång och händelserik period i svensk historia med stor betydelse för vår egen tid.
Grundskola 5 – 6 Historia
Vi kommer att läsa om en mycket rik period i svensk historia. En historia som främst är inriktad på kungar, slag och erövringar. Sverige var en gång en stormakt i Europa och det har satt spår i vår nutid i form av vår nationalsång, statyer, gatunamn mm.

Innehåll

Förmågor - Vad ska vi utveckla för förmågor?

Förmåga - Det är vad vi ska lära oss och det vi ska kunna efter avslutad kurs.

 

Rent Konkret - Vad ska jag kunna och känna till

Du ska:

veta vilket århundrade Stormaktstiden var

veta hur det gick till när Sverige blev en stormakt

känna till våra regenter under den tiden

känna till hur Sveriges karta förändrades under den här tiden

känna till hur folket levde

känna till om häxprocesserna under 1600-talet

kunna tolka och visa spår av stormaktstid i vår nutid

kunna förklara begrepp som är kopplade till ämnesområdet

Hur ska jag lära mig ?

Genom att läsa faktatexter, titta på filmer, diskutera och fundera.

Hur bedöms mina kunskaper? 

Läraren kommer att:

- lyssna på hur du förklarar och deltar i diskussioner

- se hur du redovisar skriftliga arbetsuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

På väg
E
C
A
Faktakunskaper - utmärkande drag
Känna till varför tiden mellan 1611 och 1718 i Sveriges historia kallas för Stormaktstiden.
Du behöver träna vidare på dina faktakunskaper om Stormaktstiden
Du kan beskriva kortfattat ett eller flera av skälen till att perioden kallas för Stormaktstiden
Du känner till flera av skälen till att denna period kallas för Stormaktstiden
Du kan utförligt beskriva varför denna period kallas för Stormaktstiden
Faktakunskaper - viktiga personer och händelser
Ha kunskaper om viktiga personer och händelser under stormaktstiden
Du behöver träna vidare på Sveriges regenter, du behöver känna till dem för att förstå Sverige idag.
Du känner till en del fakta om några av regenterna, men inte alla.
Du har grundläggande kunskaper om denna periods kungar och drottningar
Du kan utförligt beskriva flera/alla av regenterna och visar att du har goda kunskaper om dem.
Faktakunskaper - kartan
Kortfattat kunna beskriva hur Sveriges karta såg ut när Sverige var som störst och när detta var.
Du behöver bli säkrare på dina kartkunskaper, glöm inte att använda de olika hjälpmedlen.
Du har viss kännedom om hur hur Sveriges karta såg ut och förändrades när Sverige var som störst.
Du har kännedom om hur Sveriges karta såg ut och förändras när Sverige var som störst.
Du har mycket goda kunskaper om hur Sveriges karta såg ut och förändrades under stormaktstiden.
Faktakunskaper - levnadssätt
Ha kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser
Du behöver bli säkrare i att visa upp din fakta i dina svar på frågorna
Du känner till en del fakta om hur människor levde under stormaktstiden.
Du har grundläggande kunskaper om hur människor levde under stormaktstiden.
Du har mycket god förståelse för hur människor levde under stormaktstiden.
Ord och begrepp
Ord och begrepp (olika ord) som du stöter på i ditt arbete
Du behöver träna mer på nya ord och begrepp som är relevanta för temat. Du behöver också prova att använda dem.
Du kan använda och förklara en del av de begrepp som är relevanta för temat.
Du kan använda och förklara många av de ord som är relevanta för temat
Du visar att du har en god förståelse för de ord och begrepp som är relevanta för temat och att du kan använda dem korrekt.
Resonemang och samband
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Stormaktstiden.
Du behöver träna mer på att läsa och förstå så att du kan ha egna resonemang och se samband mellan händelserna.
Du har en grundläggande förståelse för perioden och kan resonera kring centrala händelserna.
Du har en god förståelse för perioden och kan resonera kring flera centrala händelser.
Du har en mycket god förståelse för perioden och kan resonera och ser samband mellan olika händelser under stormaktstiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: