👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd HT 17 Ide och Planering

Skapad 2017-04-03 12:31 i Gammal Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Slöjd vt 17 Ide och planering 1

Innehåll

Syfte

Detta ska vi arbeta med

När du ska börja med ett nytt slöjdarbete ska du formge och planera ditt arbete. Tänk på att öka svårighetsgraden och att prova på nya och mer avancerade tekniker. Tänk på att få med följande punkter:

Du ska göra en två- eller tredimensionell skiss/ritning med mått och färgförslag. Fota denna och lägg in på slojdportfolio.nu. Gör mer än ett förslag.

Vad vill du uttrycka med ditt slöjdföremål? Ömtåligt/tåligt, kallt/varmt, enkelt/detaljerat, budskap? Ska ditt föremål användas till något speciellt?

Vilket/vilka material och vilken/vilka tekniker passar bäst till ditt slöjdarbete med tanke på vad det ska användas till? Hur ser kostnaden ut, finns det billigare alternativ?

Hur kan du kombinera slöjdens material med andra material? Kan du utnyttja återanvänt material i stället för nyproducerat? Hur är materialen du valt producerade?

Vilka verktyg kommer du att behöva till ditt arbete?

Hur ska du sätta ihop de olika delarna med varandra?

Vad har inspirerat dig? Konst, design, mode, arkitektur och trender?

 

 

Detta kommer vi att bedöma

Din slöjdplanering kommer att bedömas utifrån matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Matris för planering av slöjdarbete

F
E
C
A
Inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.