Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - area, skala, meter och kilometer

Skapad 2017-04-03 14:49 i Björndammens skola Partille
Här är Björndammens skolans mall
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hur räknar man ut en area? Vad är det för något? Vad menas med kvadratmeter? Om något förminskas hur skriver man det? Går det 1000 meter på en kilometer? När du är klar med detta arbetsområde kommer du känna dig säker på dessa frågor.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

är att du ska känna dig säker på att räkna ut rektangelns area. Du ska förstå samt kunna använda begreppen kvadratcentimeter och kvadratmeter. Du ska förstå och använda skala samt använda enheterna meter, kilometer och mil.  

Syfte - varför läser vi detta? 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 

Centralt innehåll - vad läser vi?

Vi kommer att lära oss:

 • vad area är och hur du kan räkna ut area.
 • enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter och när de används. 
 • att använda enheterna mil, kilometer och meter samt deras förhållande till varandra. 
 • att förstå hur skala fungerar. 

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

Vi kommer att arbeta tillsammans med genomgångar, diskussioner och bok/arbetsblad (Matteborgen kap. 2).

Vi kommer att ha två matematiklaborationer där vi kommer att laborera med area och skala.  

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

Du kommer att bli bedömd genom:

 • din delaktighet under genomgångarna samt diskussionerna.
 • hur du kan räkna ut arean i en rektangel.
 • hur du kan använda enheterna kvadratcentimeter, kvadratcentimeter, kilometer, mil och meter. 
 • att läsa av en figur ritad i olika skalor samt hur du kan rita en i skala (förminskning/förstoring) 
 • skriftligt prov i slutet av området.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: