Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Murder on the Menu

Skapad 2017-04-03 15:28 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Engelska
Who is the murderer? Why did he do it? Did he do it? These are the questions we pose during a good murder mystery and those are the questions we will be posing among others during this theme.

Innehåll

Syfte:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Arbetsbeskrivning: 

We will be working with a famous podcast called Serial. We will also be looking at a few different texts and how to write argumentative essays. You will be placed in disscusion groups so that you can discuss what is happening in the podcast. 

Bedömning:

Bedömning sker i matris. 

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Skriva Innehåll Struktur Språk Ordförråd
-Du har svårigheter att hålla dig till ämnet. - Styckeindelning saknas -De flesta ord och fraser hade en engelsman förstått. -Du gör förstörande språkfel, dvs fel som förstör kommunikationen. - Du har begränsat ordförråd, dvs du saknar ord för att saga det du vill.
Du håller dig till ämnet. - Texten har inledning och avslutning. -En engelsman hade förstått din berättelse. -Du gör några störande verbfel. - Du har ett basordförråd som räcker till vardags-situationer.
- Din uppsats är utförligt skriven, tex med beskrivningar av miljö/känslor. -Du skriver en sammanhängande och intressant text. -Din text har en genomtänkt styckeindelning. -Ditt språk är varierat och du klarar av att lösa språkliga problem. - Du har rätt på de flesta verb-formerna. -Du har ett utbyggt ordförråd.
Du har gjort något eget av texten. -Du gestaltar och skapar bilder i läsarens huvud. -Dispositionen är genomtänkt. -Ditt språk är varierat samt har flyt och anpassning till syfte,mottagare och situation. Du använder engelska uttryck och fraser. -Ditt språk är så gott som felfritt. -Du har ett stort aktivt ordförråd som sträcker sig utanför vardagssituationer, t ex politik, historia.
Tala
Flera ord uttalas fel. -Du har svårt att förklara vad texten handlar om. -Du svarar väldigt kortfattat på lärarens frågor.
-En del ord uttalas fel. -Du har vissa problem med att förklara textens innehåll. - Du svarat kortfattat på lärarens frågor - Du är aktiv i samtalet.
Du har ett gott uttal och god intonation. -Du kan förklara allt i den förberedda texten. -Du är aktiv i samtalet och ger längre samman-hängande svar. -Du har några strategier för att lösa språkliga problem.
-Du har bra uttal och intonation. -Bra sammanfattn. -Du är aktiv i samtalet och kommer med egna inlägg. Du svarar utförligt och engagerat. -Du kan med hjälp av olika strategier lösa språkliga problem.
Lyssna
Du uppfattar enstaka fakta.
- Du uppfattar huvuddragen i texten
- Du uppfattar de flesta detaljer
Du uppfattar såväl helhet som detaljer samt kan tolka de fakta som ges.
Läsa
Du uppfattar enstaka fakta
Du uppfattar huvuddragen i texten
Du uppfattar de flesta detaljer.
Du uppfattar såväl helhet som detaljer samt kan tolka de fakta som ges.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: