Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - talen 0 till 20

Skapad 2017-04-03 15:56 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 Matematik
Vi arbetar vidare med högre talområdet 0-20.

Innehåll

Våra mål:

Du ska kunna:

 • använda talen 0 till 20
 • några talsymboler som användes förr
 • skilja på udda och jämna tal
 • lösa olika textuppgifter

Vi kommer:

 • arbeta med talraden och tallinjen
 • arbeta med mynt och sedlar
 • arbeta i enskilt, par och i grupp
 • arbeta med positionssystemet
 • arbeta med problemlösning, klurigar

Bedömning

För att uppnå "godtagbara kunskaper" ska du:

 • kunna visa, använda och resonera kring några matematiska begrepp med hjälp av konkret material.
 • kunna lösa enkla problem genom att välja och använda något utav räknesätten plus eller minus.
 • kunna beskriva med hjälp av matematiska symboler och konkret material eller bilder. 
 • kunna använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20.
 • kunna använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.  

 

För att uppnå "mer än godtagbara kunskaper" ska du:

 • kunna visa att du automatiserat de flesta tal inom talområdet.
 • visa att du kan förklara och använda hållbara strategier för att lösa olika matematiska uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: