Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ARKITEKTUR- KONST - DESIGN

Skapad 2017-04-03 15:57 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du ska skapa ett slöjdföremål i valfritt material där du har blivit inspirerad av arkitektritad byggnad som har en arkitektur du tycker om. Ditt föremål får gärna vara funktionellt d.v.s. att den kan vara avsedd för något ändamål (leksak, hängare med knoppar, skärbräda, hylla etc.) men detta är inte nödvändigt. Det kan likaväl vara ett prydnadsföremål.

Innehåll

Syfte:

Formge och framställa ett föremål av olika material med hjälp lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Tolka och analysera förebilden till föremålet/produkten.

Dokumentera i bild och text

 

Centralt innehåll:

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 

Uppgifter

 • Uppgift 1: Arkitektur, konst och design

 • Uppgift 2: Tolkning av slöjdföremål.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Arkitektur, konst och design År 8

E
C
A
Kunskapskrav
Framställa föremål Exemplevis...
Eleven formger och framställer ett slöjdföremål på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner. Eleven formger och tillverkar sitt föremål utifrån uppgiftens syfte och med få delmoment. Eleven behöver hjälp och styrning av läraren.
Eleven formger och framställer ett förvaringsföremål på ett utveckalat och relativt väl genomarbetat sätt utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. Eleven formger och tillverkar sitt föremål utifrån uppgiftens syfte med flera delmoment om påverkar varandra. Eleven arbetar mer självständigt och i dialog med läraren.
Eleven formger och framställer ett sförvaringsföremål på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt utifrån instruktioner och enga initiativ. Eleven formger och framställer sitt föremål utifrån uppgiftens syfte med många delmoment som påverkar varandra. Eleven arbetar mycket på egen hand eller i dialog med läraren.
Kunskapskrav
Val av tillvägagångssätt och motivering Exemplevis...
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan med önskningar eller tyckanden motivera sina val och överväganden i redovisningen. Exempel: "För jag vill ha det så" eller "Jag tyckte det var en rolig idé"
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan utifrån olika aspekter motivera sina val och överväganden i redovisningen. Exempel: "Jag valde plywood för styrkans skull och en avlång ask symboliserade bäst kinseiska muren som är så lång"
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven gör genomtänkta val och motiverar dem än utförligare i redovisningen. Exempel: "Mitt förgval stämmer överens med originalet och valet av koppar var för att det leder värme så bra."
Kunskapskrav
Tolka slöjdföremåls uttryck Exemplevis...
Eleven tolkar ett slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter. Eleven tolkar enkelt med färre ord och kopplingar mellan iinspirationskällan och resultatet av föremålet. Eleven ger ett enklare förslag på hur en annan illustration skulle kunna se ut.
Eleven tolkar ett slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter. Eleven tolkar mer utvecklat och med flera olika kopplingar mellan iinspirationskällan och resultatet av föremålet. Eleven ger ett utförligare förslag på hur en annan illustration skulle kunna se ut.
Eleven tolkar ett slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter. Eleven tolkarmed längre resonemangskjedjor eller flera olika kopplingar mellan iinspirationskällan och resultatet av föremålet. Eleven ger ett utförligare förslag på hur en annan illustration skulle kunna se ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: