Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk - reflektion

Skapad 2017-04-03 18:42 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi gör ett grupparbete om de olika minoritetsspråken och skriver sedan enskilda reflektioner om hur vi tror det hade varit att växa upp med ett minoritetsspråk. Muntlig redovisning av arbetsområdet.

Matriser

Sv
Minoritetsspråk - reflektion och muntlig redovisning

Minoritetsspråk - reflektion och muntlig redovisning

F
E
C
A
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Skriva texter
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Muntliga redogörelser
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: