Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Almåsskolan Svenska Kille/Tjej

Skapad 2017-04-04 08:19 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 9 Svenska
Skrivuppgift från ett gammalt nationellt prov för åk 9.

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Uppgiften är kopplad till arbetet med böckerna Flyga högt och Hjärtans Fröjd där vi arbetat med läsloggar och diskussionsfrågor som rört ämnet. Vi har diskuterat roller och könsroller i samhället med avstamp i böckerna.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Du kommer att få 2-3 lektionstillfällen på dig att skriva en resonerande text på ämnet Kille/Tjej.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Almåsskolan Svenska Kille/Tjej

E
C
A
Innehåll
Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt om vad det innebär att vara kille eller innebär att vara tjej. Eleven ger ett exempel från sin egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Elevens tankgång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt om vad det innebär att vara kille eller innebär att vara tjej. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Bidraget innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om vad det innebär att vara kille eller innebär att vara tjej. Elevens exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, te.x. genom styckeindelning, styckmarkering, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar ungdomstidningen, t.ex. genom ett ungdomligt språkbruk och läsartilltal. Meningsbyggnaden är varierat och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i ungdomstidningen, t.ex. genom en konsekvent genomförd stil. Meningsbyggnaden är varierat, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: