Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7 VT-21 Eine Reise durch Deutschland

Skapad 2017-04-04 08:47 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer du att få läsa och lära dig mera om några tyska städer. Du kommer också att få skriva en kort text om en stad. 

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde kommer du att utveckla förmågan att:

  • Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
  • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Innehåll och arbetssätt

I arbetet med dessa förmågor kommer du att:

  • Lyssna på och läsa faktatexter i din lärobok och på nätet.
  • Arbeta med och lära dig nya ord i de texter vi arbetar med.
  • Prata om det du läst.
  • Skriva en egen enkel faktatext om en stad utifrån en stödstruktur.
  • Lära dig mer om substantivets bestämda artikel (der, das, die), obestämd artikel (ein, eine) och pluralformer (Katze, Katzen)

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, enskilt arbete och pararbete. Vi kommer också att titta på filmsekvenser från några städer.

Bedömning

I detta arbetsområde kommer jag att bedöma din förmåga att förstå och tolka innehållet i en text liknande de vi arbetat med i undervisningen. Jag kommer också att bedöma din förmåga att formulera dig i skrift genom att du får skriva kortfattat och berätta om en stad utifrån givna förutsättningar. 

Matriser

M2
Eine Reise durch Deutschland

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att förstå och tolka innehållet i en enkel faktatext.
Din förmåga att formulera dig i skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: