Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hydraulik och pneumatik

Skapad 2017-04-04 09:07 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Teknik
Hur hänger fysiken ihop med tekniken när man konstruerar en klaffbro?

Innehåll

Vi kommer under detta ämne konstruera en klaffbro med hjälp av antingen hydraulik eller pneumatik. Eleverna kommer att tränas i ritteknik, konstruktion, hållfasthet, planera och genomföra byggnation av funktionell klaffbro. Under arbetets gång ska eleverna även skriva loggbok över vad som hänt och vad man planerar inför nästa lektion.

Matriser

Tk
Hydraulik och pneumatik

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Systematiskt pröva om ompröva
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller
Aspekt 2
Skiss och dokumentation av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: