Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärnans mysterier

Skapad 2017-04-04 09:17 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 9 Biologi
Vi lär oss hur hjärnan och nervsystemet fungerar och hur detta organ är uppbyggt och kan påverkas & utvecklas. Vi lär oss om sjukdomar och skador som påverkar hjärnans kapacitet. Vi diskuterar hur vi mår bäst utifrån att hjärnans funktioner fungerar och hur sömn och droger påverkar detta.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen Biologi

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och   samhället.

 

 Undervisning - detta kommer vi att arbeta med

  

 

  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 

Dessa moment bedöms

  • Delaktighet i diskussioner
  • Delaktighet och resonemang kring små försök
  • Test

 

Tidsplan (med reservation för förändring)

v.14 - Film 1 "En hjärnas födelse & död", Film 2 "En hjärnas födelse & död", Genomgång nervsystemet

Läxa torsdag v.16: Nervsystemet - vi lär oss om, besvara frågor

v.16 - Film 3 "En hjärnas födelse & död", Instuderingsfrågor 230-249

Läxa torsdag v.17: Instuderingsfrågorna är klara för rättning

v.17 - Sömn, stress, droger mm påverkan av hjärnans funktioner, skador & sjukdomar,

Läxa till tisdag: Nervceller & Sinnen, skriv ner frågor på sådant du inte förstår

v.18 Tisdag - diskussion läxan & repetition, Torsdag - Test

Dokumentation

Efter avslutat arbetsområde ska du göra egen bedömning i matrisen. Jag vill även att du kommenterar din egen insats utifrån frågor du får i slutet av kunskapsområdet.. Därefter ger jag dig respons och en framåtsyftande kommentar och markerar din utveckling i matrisen.

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: