Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent 7F

Skapad 2017-04-04 09:27 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 Matematik
Inom det här arbetsområdet kommer ni får lära er mer om bråk och procenträkning. Det är av stor vikt att kunna förstå och kunna handskas med bråk och procenträkning då vi ofta möter det i vardagslivet. Exempelvis i affärer när det är rea, vid avbetalningsköp, vid matlagning (3/4dl socker), när man ska teckna lån och många andra situationer.

Innehåll

 Tidsplan

v. 13   6.1 (Andel i bråkform)

v. 14   6.2 (Andel i procentform) och 6.3 (Andel i decimalform och procentform)

v. 15   6.4 (Delen från bråkform)

v. 16   LOV

v. 17   6.5 (Delen från procentform)

v. 18   Repetition

v. 19   Prov

 

Repetionsidor att träna på inför prov (på lektionstid eller hemma):

Sammanfattning s 296
Blandade uppgifter s 297-299
Träna mer s 301-303
Repetition s 313 (uppgift 47-56)

Varje avsnitt i boken består av fyra nivåer. Du ska göra minst två nivåer på varje avsnitt. Tänk på att om du strävar efter högre betyg är det viktigt att du tränar på att göra uppgifter på nivå 3 och 4. Uppgifterna på repetitionssidorna som är angivna ovan är på en grundläggande nivå. 

 

Förmågor att utveckla

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

 •  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • Föra och följa matematiska resonemang

 •  Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Mål

 • Uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
 • Förstå sambandet mellan andel, del och helhet
 • Använda sig av sambandet för att lösa vardagliga problem
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Begrepp och uttryck vi kommer att jobba med inom detta arbetsområde: 
Bråkform, decimalform, procentform, täljare, nämnare, förkortning,förlängning, enklaste form,  andel, del, det hela, 

 

Arbetssätt, metod och material

 • Vi kommer att utgå från boken ”X”. Boken är uppdelad i 4 olika nivåer. Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad. Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver.

 •  Vi kommer att ha gemensamma diskussioner och utgå från gemensamma uppgifter på tavlan.

 • Boken finns inläst hos Inläsningstjänst där du har en användare, om du vill lyssna på boken.

 • Du kan fotografera av genomgångar på tavlan.

 • Det finns tillgång till miniräknare, multiplikationslathund

 • Du kan även titta på genomgångar på http://www.matematikbokenxyz.se/  --> elev --> Filmer--> Matematikboken X--> välj kapitel och avsnitt

Bedömning

Dina förmågor bedöms kontinuerligt under lektioner, särskilt vad gäller din förmåga att resonera och argumentera. I slutet av arbetsområdet kommer du få göra ett prov. Bedömningen utgår från kunskapskraven för de olika betygsstegen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: