Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 5B kap 9: Decimaltal

Skapad 2017-04-04 10:25 i Ornäs skola Borlänge
Pedagogisk planering för kap 9: Decimaltal i MatteBorgen 5B.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med decimaltal, avrundning och avgöra om uträkningarna är rimliga.

Innehåll

Mål för Kapitel 9: Decimaltal

När du arbetat med det här kapitlet ska du:

- avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal

- addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal

- avgöra om dina uträkningar är rimliga

- avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

avrunda

decimaler

decimaltecken

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Provräkning visar om eleven når målen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: