Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påskdisco

Skapad 2017-04-04 10:28 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola F – 9 Svenska Idrott och hälsa Religionskunskap
Vi ska vara tillsammans alla fritidsavdelningr och ha ett utomhusdisco. med lekar och påsktema Alla får vara utklädda till påskkärringar och -gubbar. Syftet är att skapa gemenskap och stärka barnens självkänsla.

Innehåll

Vi samlas alla kl 13 på fotbollsplanen. alla som vill är utklädda till påskkärringar. Det är viktigt att vi vuxna klär ut oss så barnen känner sig trygga med att vara utklädda. 

Under discot kommer vi bryta för lekar. Vi börjar med dragkamp, barnen mot de vuxna. 

Sen dansar vi lite och gör dansstopp. 

Nästa lek är "kom alla mina kycklingar" och efter det kycklingjage. En jagar och de andra är kycklingar. När man blir tagen blir man ett ägg (kurar ihop sig). En annan kyckling kommer och knäcker ägget genom att försiktigt knacka på det. Ägget blir då en kyckling igen. Det kan vara flera som jagar.

Under hela discot kommer det finnas möjlighet till gräddkastning.

Ansvarig för gräddkastningen är Lilly. Joel ansvarar för musiken och Linda för lekarna.

Discot slutar vid 14 då barngrupperna droppar av för att gå till mellanmål.

Det kommer serveras bl.a ägg till mellis.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: