Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avveckling och årsredovisning

Skapad 2017-04-04 10:34 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Entreprenörskap
Nu startar sista delen i ditt UF-år där varulagret säljs ut, företaget avvecklas och bankkontot avslutas. Hela verksamhetsåret summeras i en årsredovisning, och på bolagsstämman träffas alla ägare för att formellt besluta om avveckling samt utdelning av eventuell vinst. Slutligen skriver du en individuell utvärdering av ditt UF-år.

Innehåll

Uppgifter

 • Årsredovisning

 • Projektutvärdering

 • Bolagsstämma 9/5 klockan 9.35

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
  Ent  -
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
  Ent  -
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
  Ent  -
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
  Ent  -
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.
  Ent  -

Matriser

Ent
Avveckling och årsredovisning

Kunskapsmål

E
D
C
B
A
Eleven tar ansvar för och genomför projektet enligt planen.
Handlar om hur du arbetar (ansvar, effektivitet, självständighet, kvalitet)
I samråd Tillfredsställande sätt
Efter samråd Tillfredsställande sätt
Efter samråd På ett gott sätt
Eleven följer rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Ingår även att hålla deadlines, att följa instruktioner gällande årsredovisning & bolagsstämma.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Eleven för resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess
Detta gör du i projektutvärderingen
Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade
Eleven redogör för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt
Översiktligt
Identifierar nätverk för projektet Utförligt
Identifierar nätverk för projektet Skapar nätverk och samverkar i dessa Utförligt och nyanserat
Eleven utvärderar arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
I projektutvärderingen
Med enkla omdömen
Med nyanserade omdömen
Med nyanserade omdömen Ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras
Eleven upprättar ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar.
Uppnås genom att bokföra affärstransaktionerna och att redogöra för resultatet i årsredovisningen.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet Strukturerat
Med säkerhet Strukturerat Värderar de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens krav.
Kunskapsmålet handlar om hur eleven bearbetar feedback för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: