Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älvsåker Writing Åk6

Skapad 2017-04-04 13:39 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Engelska
Fram till nationella proven kommer vi att repetera hur man skriver olika slags texter.

Innehåll

Det här ska vi lära:

Det du kommer att träna på och få utvecklas är det här:

 • Att formulera dig i skrift, d.v.s. använda fraser och meningar inom ramen för ämnet. Att skriva olika slags texter med tydligt innehåll - (sikta mot ett djupt och brett innehåll).
 • Att planera texten så att den har sammanhang och en fungerande struktur, som gör det lättare för läsaren att ta till sig innehållet. Man uppdelar sin text i relevanta stycken, och visar med rätt interpunktion var en ny idé/ mening börjar och slutar - (sikta mot att använda relevanta sambandsord).
 • Att skriva begripligt och korrekt språk, skriva med egna ord, med flyt; genom att välja relevant ordförråd, rätta stavning och grammatik i sin egen text, och genom att använda strategier för att lösa problem och att göra sig förstådd - (sikta mot god språklig variation).
 • Att anpassa språket efter syften, mottagare och sammanhang; till exempel, om man skriver ett brev till en person som man inte har träffat, så inleder, avslutar och skriver man på ett annat sätt än i en muntlig situation eller om man skriver till en kompis. Så tänk på läsaren!

Så här ska vi jobba:

 • Vi har genomgångar av grammatikregler och övar grammatiken i övningar; till exempel av verbet i nutid, dåtid och framtid, så att vi kan medvetet rätta våra verbformer i en text.
 • Vi lär oss ordförråd genom att fortsätta läsa olika texter och böcker. Även i hör- och läsförståelse tar vi medvetet till oss ord som är bra att kunna om ämnet (t.ex. holiday).
 • Vi har genomgångar tillsammans om struktur, hur den kan se ut och hur man kan planera strukturen av en text (eventuellt på svenska, innan man börjar skriva på engelska).
 • Vi lär oss anpassa till syfte genom att läsa exempeltexter inom olika genres (brev, beskrivning av karaktär i film eller bok, intervju/ formulär My name is…).
 • Vi lär oss söka och välja ut information och ord, till exempel till en beskrivande text om sig själv (sitt framtida yrke, favoritämne i skolan mm.).
 • Vi lär oss vikten av efterarbete. Vi läser själva igenom vår text innan man ber en annan läsa den, så att vi kan höja kvalitén genom att städa upp ologiska saker i textens struktur (vad som hör ihop), och genom att rätta stavning och grammatik.
 • Vi lär oss ta emot och använda respons från kamrat eller lärare, och ge respons till andra; vi lyssnar till andras texter för inspiration. Vi sammanfattar våra utvecklingsområden, det viktigaste av återkopplingen som man får i Unikum – Kommentar, som en påminnelse för sig själv att ta hänsyn till inför nästa skrivuppgift.
 • Vi tränar på att skriva olika texter.

Så här ska du få visa:

Du arbetar och visar kunskap genom att skriva olika slags texter. Ni får återkoppling när ni lämnar in en text som ni skrev på lektionstid utan hjälpmedel (textuppgift 1) och får formativ bedömning fortlöpande under lektioner när ni sitter med skriftliga uppgifter 2-4.

  1. Ni skriver en beskrivande text om ett semesterminne eller drömsemester.
  2. Ni skriver ett vykort till en kompis från er semester (se tidigare text). Ni använder pågående form för det ni håller på med (I’m having a great time), imperfekt för det ni gjorde hittills (we have been to the Everglades), och uttrycker era framtida planer (We are going to visit Miami). Ni visar även att ni kan börja och avslutar ett vykort/ brev med (Dear … Love…). 
  3. Ni skriver ett mejl till en lärare som heter Gil där ni beskriver er själva och ber om att få ´vara i hennes engelska klass (Dear Gil, ... Warm/ kind Regards/ Sincerely).
  4. Ni beskriver huvudkaraktären i er engelska bok (en del av Book Review). Använd adjektiv för att beskriva utseende och karaktärsdrag, men beskriv även huvudkaraktärernas bakgrund, relationer med andra och handlingar för att beskriva hur de är på insidan.
  5. Ni skriver svar på alla frågor i Book Review: 1. Titel, författare och andra uppgifter som ger förförståelse, 2. Beskrivning av plats och tid i bokens värld, 3. Beskrivning av huvudkaraktär och 4. sammanfattning av handlingen (utan slutet).

 

 

Matriser

En
Writing åk6 NP2017

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva olika texter
Du uttrycker dig på ett ganska bra sätt, så att en engelskspråkig person kan förstå vad du har skrivit.
Du uttrycker dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Bearbeta
Du kan göra någon enkel förbättring av dina text så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Skriftlig interaktion
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Strategi
Du kan välja och använda någon metod som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: