Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och huvudräkning

Skapad 2017-04-04 14:01 i Söderskolan Falkenberg
Favoritmatematik 2A
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att arbeta med tal från 0-1000.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • jämföra tal inom talområdet 0-1000.
 • addera och subtrahera inom området 0-1000.
 • skriva tresiffriga tal, en nolla på entalets eller tiotalets plats.
 • repetera tecknen < och >.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • jämföra tal inom talområdet 0-1000
 • räkna huvudräkning, både addition och subtraktion med tal 0-1000
 • lösa enklare lästal
 • förstå att siffrans position påverkar talets värde (hundratal, tiotal och ental)

Detta gör jag genom att jag följer ditt arbete på mattelektionerna och i matteboken. Jag kommer att göra både muntliga och skriftliga tester och fyller kontinuerligt i en checklista för det du lärt dig. Jag tittar hur du löser praktiska uppgifter och matematiska problem både enskilt och i grupp. Jag lyssnar när du berättar och visar hur du löst dina uppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta i läromedlet "Favorit matematik"
 • träna med pengar, konkret material och spela spel
 • arbeta enskilt, i par och ibland i grupp
 • ha praktisk matte 
 • träna de olika representationsformerna för ett tal eller en uppgift (föremål, symbol, ord och bild)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: