👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala och samtala

Skapad 2017-04-04 15:28 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Skriva berättande texter till bilder.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Arbetsområdet går ut på att du ska utveckla förmågan att tala, lyssna och samtala.

Innehåll

Mål - du ska utveckla din förmåga att :

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare 

Genomförande - du kommer att:

 • få lärarledda genomgångar gällande språkliga drag och miljö- och personbeskrivningar, samt dialoger. 
 • läsa och samtala om tidigare elevers berättande texter
 • planera HELA berättelsen innan ni börjar själva skrivandet
 • bedöma era egna och varandras texter.

Bedömning - jag bedömer din förmåga att:

 • ha en tydlig inledning, handling och avslutning
 • beskriva personerna och miljöerna
 • skriva gestaltande 
 • använda skiljetecken och grundläggande regler för stavning och språkriktighet
 • efter egen respons och kamraters respons kunna förbättra din text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6