Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

St åk 4 Medeltiden

Skapad 2017-04-04 15:52 i Kärlekens skola Halmstad
Historiska källor, kristendomen segrar, Hansan, nya grupper i samhället, pesten, några av Sveriges första regenter, träldomen avskaffas.
Grundskola 4 – 5 Historia Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att läsa om vilka spår från medeltiden vi kan se, hur kristendomens införande påverkade samhället och vilket handelssystem som växte fram samt vilka olika nya samhällsgrupper som fanns. Vi jämför perioden med vikingatiden. Vi kommer också att läsa om hur män, kvinnor och barn levde på medeltiden och om mäktiga personer och hemska händelser. Medeltiden var en spännande, men orolig tid.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna :
- berätta om hur Sverige blev ett rike med en gemensam kung

- berätta om hur Sverige blev ett kristet land under medeltiden och ge exempel på konsekvenser av detta

- berätta om och reflektera över hur kvinnor, män och barn levde på medeltiden och göra jämförelser med hur vi lever idag

- berätta om samhällsklasserna adel, präster, borgare och bönder

- berätta om viktiga händelser och personer under medeltiden samt orsaker och konsekvenser av dessa

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med Medeltiden på följande sätt:

- Vi arbetar med läroböcker i Historia, där vi läser och diskuterar tillsammans, gör tankekartor och skriver faktatexter 

- Muntliga genomgångar kring olika avsnitt

- Vi tittar på filmer och diskuterar dessa.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du: 

- är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner 

- kan göra reflektioner kring hur det var att leva på medeltiden och kunna göra jämförelser med vikingatiden.

- kan berätta och förklara det du känner till om medeltiden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: