Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wir lesen deutsche Bücher

Skapad 2017-04-05 09:05 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Kan du läsa en bok på tyska?

Innehåll

Till dig som elev: 

Mål

Målet är att du ska kunna läsa en lättläst skönlitterär bok på tyska och sedan återberätta vad den handlade om. Du ska även uttrycka och förklara dina egna åsikter kring innehållet.

Arbetssätt

Du får välja vilken bok du vill läsa. Läraren har flera som du kan välja mellan. 

Du ska läsa på lektionerna och hemma, göra de grammatiska uppgifterna som följer efter varje kapitel. Du ska göra en egen gloslista som du blir förhörd på. 

 

Redovisningsform

Du ska presentera boken skriftligt 20/4 och muntligt 26/4. 

Du ska sammanfatta vad som händer i boken. Beskriv huvudpersonen, deras utseende och intressen. Motivera vad du tycker om boken och varför. 

Du blir förhörd 6/4 på dina egna glosor för att visa att du lärt dig nya ord och fraser. 

Du lämnar in dina bokuppgifter på classroom 6/4 (senast 20/4).

 

Reflektionsfrågor :

1) Vad tyckte du om att läsa en bok på tyska och att sedan skriva en bokrecension på lektionen?

2) Vad tycker du gick bra och mindre bra i den muntliga bokredovisningen? 

 

Bedömning

 

Bedömningen sker vid den muntliga redovisningen och av den skriftliga bokrecensionen den 20/4. Se matrisen nedan. 

 

Styrdokument och kunskapskrav

Syfte

Se nedan.

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Visad kunskap Tyska M2 vt -17

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Läsa och förstå
Du har gjort bokuppgifterna och förstått innehållet.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Visa förståelse (innehåll)
Du kan skriftligt beskriva handlingen och huvudpersonerna i din bok och motivera dina åsikter mm.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Formulera sig i skrift
Du kan skriva en bokrecension. Språkligt så kan du binda ihop meningar med rätt ordföljd, verbböjningar och passande ord.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du skriver olika texter.
Formulera sig i muntliga framställningar och visa språklig säkerhet
Du kan muntligt beskriva vad din bok handlade om och vad du tyckte om den.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: