Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Minecraft

Skapad 2017-04-05 09:34 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Minecraft: Bygg, utforska och upptäck! I det här arbetsområdet använder vi Minecraft för att

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att genomföra följande uppgifter:

 

- Skriva en instruerande text. 

- Skriva en berättande text med gestaltande beskrivningar. 

- Söka information på bibliotek och på Internet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Fg Minecraft

Hitta information

 • Sv  E 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  C 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  A 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Nivå 1
Söka, välja ut och sammanställa information om Minecraft från ett avgränsat urval av källor och för då till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Nivå 2
Söka, välja ut och sammanställa information om Minecraft från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Nivå 3
Söka, välja ut och sammanställa information om Minecraft från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Skriva
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Skriva en instruerande text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Skriva en berättande text som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Skriva en instruerande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Skriva en berättande text som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Skriva en instruerande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Skriva en berättande text som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: