Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati avd Klossen vt 17

Skapad 2017-04-05 10:02 i Diamanten & Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

 

Empati - förmågan att förstå andra personers känslor och sätta sig in i hur andra känner.

Avdelningens mål:

Vi har som mål att hjälpa barnen att utveckla sin empatiska förmåga, lära barnen att hjälpa och trösta varandra, samt lära dem att vänta på sin tur.

Arbetssätt:

 Vi kommer att prata om känslor - glad/ledsen/arg osv.
Vi uppmärksammar barn/vuxna som är ledsna/sjuka och pratar om varför man kan vara ledsen.
Vi lär barnen att vänta på sin tur vid ex. Samlingar, vänta på sin tur att leka med olika leksaker samt förklarar varför man inte kan ta saker av varandra och att man ska vara snäll mot varandra. 

När? Var? Hur? Varför?

När? Varje dag, hela tiden
Var? Inomhus såväl som utomhus
Hur? Vi i personalen föregår med ett gott exempel om hur man ska vara mot varandra och uppmärksammar vad som händer vid en eventuell konflikt mellan barnen, tröstar de som är ledsna och pratar om varför man är ledsen. Hjälper barnen att lämna tillbaka eventuell tagen leksak och visar att man kan leka tillsammans med sakerna.

Resultat - hur blev det?

Vi är nöjda med det resultat som blivit då vi märker att vissa barn nu "narturligt" tröstar andra barn och vuxna, säger förlåt och uppmärksammar andra som är ledsna eller arga. Vi har även fått positiv feedback från en del föräldrar som säger att barnen hemma börjat uppmärksamma sina känslor och "leka" ledsen, arg och glad.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Utifrån de goda exempel som vi pedagoger har försökt at vara så ser vi att det bidragit till ett lyckat resultat. Vi har fungerat som förebilder och pratat mycket om känslor man kan ha samt försökt att vara "steget före" hela tiden.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: