Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labyrint - Daidalos

Skapad 2017-04-05 10:21 i Högåsens förskola Öckerö
Barnen på vår avdelning leker ofta och mycket Labyrint - Daidalos, som är ett barnprogram som visas på barnkanalen. Vi utvecklar ett temaarbete tillsammans med barnen utifrån detta.
Förskola
Barnen leker Labyrint- Daidalos som är ett barnprogram som visas på Barnkanalen. Programmet inne håller robotar, slime, äventyr, sammarbetsövningar m.m. Ett projekt kring Daidalos håller på att växa fram. Vi gör tex memory, livspuckar, olika banor och äventyr samt skapa robotar och annat som barnen tycker behövs för att leka.

Innehåll

NULÄGE

Barnen leker och samtalar ofta och mycket Labyrint - Daidalos. De använder sig av olika spel och saker på avdelningen för att leka Labyrint.

 

SYFTE

Vårt arbete med Labyrint - Daidalos syftar till att barnen på ett lekfullt sätt ska utveckla sin matematiska, språkliga samt motoriska förmåga, vi vill även att barnen ska få utforska olika tekniska problem och lära sig samarbeta med varandra.

Syfte är också att barnen ska utmanas och inspireras att jobba med skapande på olika sätt.

 

METOD

Vi utgår från det barnen visar intresse för, och möjliggör i de initiativ barnen tar. Vi har material tillgängligt, och inspirerar genom reflektion och pedagogisk dokumentation. Vi gör samarbetsövningar och äventyr i mindre grupper, där man samlar livspuckar. Vi tränar på olika matematiska och tekniska förmågor genom ex pussel, memory, bygga, skapa, konstruera m.m.

Vi skapar tillsammans med barnen material till deras lek så den kan vidareutvecklas.

Vi kommer även använda oss av lärplatta och projektor i vårt arbete. 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi pedagoger reflekterar/dokumenterar/utvärderar löpande bl.a. på våra veckomöte för att driva processen framåt. Med barnen kommer vi göra återbesök, genom reflektion där vi tittar på bilder och samtalar och reflekterar kring det vi gjort och varit med om både i helgrupp och smågrupper.

 

 

Om ni vill titta närmare på vad Labyrint innebär eller om baren vill läsa, eller bygga robotarna, eller hitta receptet på slime, så gå in på:

www.svt.se/barnkanalen/labyrint

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: