Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling Karusellen

Skapad 2017-04-05 10:38 i Stinsens förskola Lunds för- och grundskolor
Språkutveckling med fokus på tal, skrift och läsförståelse!
Förskola
Språkutveckling med fokus på tal, skrift och läsförståelse!

Innehåll

Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning. Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i våra förskolor. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål.


I HAND
Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång


Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet


Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre


Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter


Delaktighet-  kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

 

1. Kunskapsområde

Normer och värden:

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Utveckling och lärande:

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Barns inflytande:

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

Anledningen till att vi valt detta kunskapsområde är att barnen visar stort intresse för bokstäver och flera barn har själva uttryckt att de vill lära sig att skriva och att läsa. Vi har observerat att i många lekar använder man sig av skriftspråk för att göra skyltar eller lappar.

Vi vill uppmuntra och utveckla detta intresset därav har vi valt att arbeta med detta som ett kunskapsområde.

 2. Var är vi?

Barnen visar stort intresse för bokstäver och skriftspråket både i avseendet av att skriva men också att läsa.

Flera barn har själva uttryckt att de vill lära sig att skriva och att läsa.

Vi har observerat att i många lekar skriver man skyltar eller lappar och använder sig av dessa i leken,

Att man sitter och "läser" själv i en bok. (Tittar på bilderna och "läser" högt för sig själv eller andra, med andra ord berättar utifrån minne eller hittar på vad den handlar om.)

När man ritat eller skapat något vill man skriva sitt namn på det, så man ser vems det är och så man själv kommer ihåg vad man gjort.

 

 

3. Var ska vi?

Vi vill fortsätta utmana och hjälpa till att bibehålla intresset för bokstäver, text och det skriftliga språket som barnen på Karusellen har just nu.

Inspirera hela gruppen så vi får ett gemensamt mål om att utvecklas och lära oss.

Skapa en förmåga hos hela gruppen att känna igen bokstäver, att förstå att bokstäver i följd bildar ord. Att man sedan kan sätta orden i olika följder för att skapa meningar. Att genom läsa dessa meningar förstår man vad den som har skrivit dem menar.

Skapa en förståelse att språk och skriftspråk ser olika ut på olika geografiska platser, att kultur och historia har påverkat och utvecklat språket.

Vi har även som mål att hela gruppen ska börja kunna läsa och skriva utifrån egen förmåga och intresse.

 

4. Hur gör vi?

Bokstavsjakt, där barnen i grupper får leta efter saker som börjar på efterfrågad bokstav.

Tittar på vad språk är, finns det fler språk? Varför behövs språk? Vad är ett språk? Är progressiva frågor som vi kommer använda oss av.

Få in bokstäver i vardagen, i diskussioner och i lekar. Skapa både ett igenkännande men även en förståelse kring hur bokstäver i följd skapar ord som i sin tur i följd skapar meningar.

Använda oss av böcker som barnen själva kan läsa.

-Aktiviteter där vi tränar på att läsa och att skriva.

-Språksamlingar med inspiration från Bornholmsmodellen där man tränar på rim och ramsor, uttal, lär sig om språk på ett lustfyllt sätt.

-Läsvilor där man genom hörsel skapar sig en uppfattning om vad informationen man får betyder.

 

5. Hur gick det?


Uppföljningsmall, finns i GAFE/TSS fsk pedagogisk mapp


Utvärderingsmall, finns i GAFE/TSS fsk pedagogisk mapp

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: